Galeria d'Artistes


En aquest apartat els hi mostrem algunes de les exclusives obres d'art de que disposem a uns preus excel·lents per la seva gran qualitat i gràcies a la inexistència d'intermediaris.

També tenen la possibilitat de fer encàrrecs especials, com podria ser pintar un paisatge o una marina, o fins i tot la seva casa o xalet i, el més important, a la mida que vostè vulgui.